Priser

Bralaura

Du väljer - vi skapar

Priser

Tryckeri

Antal färg

Tryck 12x4cm

Tryck 20x4cm

Tryck 30x6cm

Tryck 35x15cm

1

40kr

55kr

70kr

80kr

2

50kr

65kr

90kr

100kr

3

60kr

75kr

110kr

120kr

4

70kr

85kr

125kr

135kr

5

80kr

95kr

135kr

145kr

6

90kr

105kr

145kr

155kr

7

100kr

115kr

155kr

165kr